Event Sourcing

Event Sourcing basics - Nimma.codes 25-10-2022

Bèr berkes Kessels

Event Sourcing

Over deze presentatie

 • Is online: berk.es/es (github.com/berkes/es)
 • Bevat alle links
 • Is in het Nederlands

Over mij

 • Bèr berkes Kessels
 • @berkes - LinkedIn, Twitter, Fediverse
 • CTO at [REDACTED]
 • Blog berk.es

Doel

 • Wegwijs worden in de chaos van TLAs.
 • Een volgend project met ES opzetten?

Event Sourcing is simpel.

Bank app

Aggregate, Left Fold, Reduce, Projection, etc.

We slaan alle transacties op - events. Balans krijgen we door ze te doorlopen.

 • Wat was onze balans op vrijdag de 13e om 13:37?
 • Hoeveel dagen hebben we rood gestaan?
 • Teken een diagram van ons loon over de jaren heen.
Cart Flow
 • Wat zouden we een klant die een balpen koopt nog meer aanraden?
 • Bij welke prijzen gaan klanten producten uit de winkelwagen halen?
 • Wanneer kan voorraad gereserveerd worden?
Cart ES
Cart State
 • Audit Log
 • Toekomstige analyse
 • Data representeert de werkelijkheid
Journal Bookkeeping
 • Git
 • Bank - Boekhouden
 • Blockchain
 • AWS

Het algemene doel van een logboek is dat later teruggelezen kan worden wat er precies gebeurd is op een bepaald moment. Op het moment van opschrijven is dus nog niet bekend wat men later terug wil lezen. Het is dus van groot belang dat alle details in het logboek terechtkomen, zodat men later niets mist.

Ook is het van belang dat de vastleggingen in een logboek authentiek zijn. De gegevens mogen niet verwijderd of ongecontroleerd gemuteerd worden.

Wikipedia Logboek

Events: Immutable. Event Log: Append Only
 • Hoe herstel je een foute “X aangemaakt” of “Y verwijderd”?
 • Met een tegengestelde “X weggehaald” of “Y toegevoegd”.
 • En nooit door X-aangemaakt of Y-verwijderd te verwijderen.
DDD Book cover
##
# A position is the amount of a security, asset, or property 
# that is owned (or sold short) by some individual or other entity.
class Position
 attr_reader :total_buying_price, :amount

 def initialize(ticker:, currency:)
  @events = []
  @ticker = ticker
  @currency = currency
  @total_buying_price = 0
  @amount = 0
 end

 def buy(amount:, price:)
  handle_event(
   PositionIncreased.new(
    amount: amount,
    price: price
   )
  )
 end

 def sell(amount:, price:)
  fail "Cannot sell more than #{@amount}" if amount > @amount
  handle_event(PositionReduced.new(amount: amount, price: price))
 end

 private

 ##
 # Handles an incoming event.
 # For now, we keep it simple: no DSLs or fancy metaprogramming, just a switch.
 def handle_event(event)
  @events << event
  case event
  when PositionIncreased then handle_position_increased(event)
  when PositionReduced  then handle_position_reduced(event)
  end
 end

 ##
 # Our handle_event calls this method for each PositionAdded event
 def handle_position_increased(event)
  @amount += event.amount
  @total_buying_price += event.amount * event.price
 end

 ##
 # Our handle_event calls this method for each PositionAdded event
 def handle_position_reduced(event)
  @amount -= event.amount
 end
end

class PositionIncreased < OpenStruct
end
class PositionReduced < OpenStruct
end
aapl = Position.new(ticker: 'AAPL', currency: 'USD')
aapl.buy(amount: 2, price: 131.13)
aapl.sell(amount: 1, price: 142.00)
aapl.buy(amount: 3, price: 172.42)
puts aapl.total_buying_price
# 779.52
puts aapl.amount
# 4
 • Heel makkelijk te testen.
 • Zeer eenvoudig uit te breiden.
 • Business logic: cohesive.

class Aggregate
 def load(id, event_repo)
  instance = new(id, event_repo)
  events = event_repo.get_all_for(id)
  events.each do |event|
   instance.handle_event(event)
  end
  instance
 end

 def initialize(id, event_repo)
  @id = id
  @event_repo = event_repo
 end

 def handle_event(event)
  event_repo.add(@id, event)
 end
end

class Position < Aggregate
 def initialize(id, event_repo)
  super(id, event_repo)
  @opened = false
 end

 def open(ticker: ticker, currency: currency)
  handle_event(PositionOpened.new(ticker: ticker, currency: currency))
 end

 def buy()
  fail "must first open the position before buying stocks" unless @opened
  #...
 end

 def handle_event(event)
  super(event)
  # ...
 end

 def handle_open(event)
  @ticker = event.ticker
  @currency = event.currency
  @opened = true
 end
end

aapl = Position.load('AAPL-USD', pg_event_store)
aapl.open(ticker: 'AAPL', currency: 'USD')
aapl.buy(amount: 2, price: 131.13)
aapl.sell(amount: 1, price: 142.00)

aapl = Position.load('AAPL-USD', pg_event_store)
aapl.buy(amount: 3, price: 172.42)
puts aapl.total_buying_price
# 779.52
puts aapl.amount
# 4

The world of ES

The world of ES

Event-X

Eventbased, event-driven, event-bus, event-loop, event-passing, event-streaming

Aggregate

 • Root Aggregate.
 • Onze “Position” was een Root Aggregate.
 • Position werd “gehydrate” vanuit de event source.

CQRS

Command Query Responsibility Principle

Projection

 • AKA Materialized View
 • Gebouwd door een Projector
 • Query Handler kan hierin lezen
 • Bijv een PositionOpened wordt door de OpenPositionsProjector afgehandeld, welke eeen simpel lijstje van alle position.ids bijhoudt.

Reactors

 • Event Handlers (Projector is er een)
 • Reactors trigger behaviour
 • Nieuwe events uitzenden
 • Veranderen de buitenwereld (notificaties, calls, etc)

Commands, Command Handlers

 • De publieke API.
 • Commands zijn intenties: tegenwoordige tijd: OpenPosition.
 • Command Handlers bevatten validatie.

Overview

Full Flow

Pro’s and cons

 • Eventual-consistency is lastig.
 • Weinig frameworks - weinig documentatie.
 • Vereist domeinkennis.
 • Complexe dataflow.
 • Makkelijk te testen, valideren, debuggen en beredeneren.
 • Schaalbaar in alle richtingen.
 • Past domeinkennis.
 • Logische dataflow

Resources