Bomspotting oproep

De campagne Bomspotting gaat zijn zevende jaar in. Blikvangers waren de Bomspotting-acties in Kleine Brogel en op SHAPE, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. De acties van burgerlijke ongehoorzaamheid op deze twee plaatsen maken duidelijk waar het in deze campagne om draait: een verwijdering van de kernwapens uit België én een denuclearisering van de NAVO-strategie.De resultaten tot hier toe zijn reeds aanzienlijk. Dankzij onze acties weten de meeste Vlamingen nu dat er kernwapens aanwezig zijn op Kleine Brogel en groeit de verontwaardiging, dienden duizenden mensen reeds een klacht in tegen de Belgische Staat en staan kernwapens terug op de politieke agenda.

De campagne heeft echter nood aan bijsturing. Vandaag slaagt onze regering erin om met massale politie-inzet de acties te reduceren tot ‘een probleem van openbare orde’. Einde discussie. Het confronterend karakter van onze geweldloze acties is de hefboom waarmee we kernwapens op de politieke agenda houden. We plannen een nieuwe actiecampagne die het confronterend karakter opnieuw herstelt.

Wat de campagne in het najaar en het komende jaar zal inhouden en hoe jij een steentje kan bijdragen tot een kernwapenvrije wereld, kom je allemaal te weten op de infoavond die zal plaatsvinden in de Groene Waterman (Wolstraat 7 Antwerpen) op 15 november om 20:00h.

Bomspotting Regiogroep Antwerpenjohan_diels@fastmail.fmforum@vredesactie.bewww.bomspotting.beInfoavond van het Forum voor Vredesactie en Bomspotting VZW op 15 november

Dit artikel verscheen op bler.webschuur.com. En is overgezet naar dit blog

in activist40

Over de auteur: Bèr Kessels is een ervaren webdeveloper met een grote passie voor techniek en Open Source. Een gouden combinatie om de techniek goed en efficiënt toe te passen. Volg @berkes op Mastodon. Of lees meer over Bèr.