KDE search Service for Drupaldocs

This is a small search plugin for the KDE desktop. (konqueror).Make a textfile with (be aware of linebreaks when copy-pasting!)<pre>[Desktop Entry]Charset=utf8Hidden=falseKeys=ddocsName=DrupalDocsQuery=http://drupaldocs.org/\{@}ServiceTypes=SearchProviderType=Service</pre>Inside it. Save it as ddocs.desktop in your searchproviders folder. That folder is by default found at:<pre>~/.kde/share/services/searchproviders</pre>Now anywhere in KDE you can lookup Drupal ducumentation by typing:<pre>ddocs:search_term</pre>

Dit artikel verscheen op bler.webschuur.com. En is overgezet naar dit blog

in programming54

Over de auteur: Bèr Kessels is een ervaren webdeveloper met een grote passie voor techniek en Open Source. Een gouden combinatie om de techniek goed en efficiënt toe te passen. Volg @berkes op Mastodon. Of lees meer over Bèr.