Gebruik van Open Source voor het publiceren van Closed Source materiaal

Vaak krijg ik de vraag of het gebruiken van vrije software voor het bouwen van een website (Drupal) gevolgen heeft voor de copyrights op het gepubliceerde werk. Microsoft heeft recent inderdaad campagne gevoerd waarin ze het deden lijken alsof alles dat met Free en Open Source Software (FOSS) in aanraking kwam erdoor werd geïnfecteerd. Ze noemden FOSS zelfs een «kanker die de IT economie van binnenuit wegvreet».

Niets is echter minder waar. Het creative werk, datgene dat iemand maakt prodiuceert, valt gewoon volledig onder de copyrights van degene die het heeft gemaakt. Ongeacht de gereedschappen waarmee het werd gemaakt. Ene “Mark Rauterkus” legt het zeer duidelijk uit aan de hand van een voorbeeld:> > Are free software needed to make real free content ?No.

For example, if one uses a digital camera – or a film camera – tocapture an image and make a file or production fine. For example: manytrademarks and patents (Kodak) were used in the film processing or inthe camera’s optics. No big deal.  The outcome from any tools canstill be put out as REAL FREE CONTENT, as in public domain.

The tools used to make the outcome and the outcome are differentquestions fully.

So, one can use closed tools to make FREE CONTENT.

Waarbij de probleemstelling is omgedraaid, maar de wettelijke uitkomst gelijk is. Hierboven schetste ik de situatie waarbij werk, gemaakt met FOSS gewoon onder door jou gekozen copyrights mag vallen. Rauterkus legt dit uit aan de hand van werk dat iemand onder een vrije licentie wil verspreiden, maar dat is gemaakt met niet-vrije gereedschappen.

Het maakt dus niet uit of je Drupal gebruikt om je gepatenteerde, of afgeschermde, of gelicenceerde eigendommen mee te publiceren. Het maakt dus helemaal niets uit voor het eigendom van de foto’s als je ze met Drupal publiceert, nog maakt het iets uit voor de door jou gewenste copyrights op geschreven materiaal, of ze gepubliceerd worden met Frontpage (een gesloten gelicenceerd gereedschap), danwel met Drupal (een Vrij en Open gereedschap).

Dit artikel verscheen op bler.webschuur.com. En is overgezet naar dit blog

in activist40

Over de auteur: Bèr Kessels is een ervaren webdeveloper met een grote passie voor techniek en Open Source. Een gouden combinatie om de techniek goed en efficiënt toe te passen. Volg @berkes op Mastodon. Of lees meer over Bèr.