To Martel or not to Martel, is niet eens een vraag.

Feit: Nederlandse overheidsfunctionarissen hebben gemarteld.

Feit: Als rechtstaat, die de Geneefse conventie ondertekende, moeten we strenge maatregelen nemen tegen alle betrokkenen. Hieronder leg ik wat verder uit hoe ik hierbij kom.

Na alle ophef rondom de martelpraktijken in Irak, moeten we ons de vraag stellen: wat is marteling en wat moeten wij, De Nederlandse staat don in het geval van marteling door een overheidsfunctionaris.

Ik ben eens gaan zoeken wat de op het web. De beste uitleg vond ik in de encyclopedie van Amnesty International. In acht genomen dat het standpunt van Amnesty heel erg tegen marteling is, is er toch veel te vinden: > Volgens het VN-verdrag tegen marteling is marteling iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht met zulke oogmerken als het verkrijgen van inlichtingen, bestraffing, intimidatie of dwang, wanneer zulke pijn wordt toegebracht door of met instemming van een overheidsfunctionarisOntegenzeggelijk waar in het geval Irak. Het betreft overheidsfunctionarissen, het betreft “handelingen waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed” werd toegepast. En Het doel was inwinnen van informatie. Dus, wat de omstandigheden ook waren, wat de redenen ook waren, het betreft wel degelijk marteling. Kamp, of de regering, zullen waarschijnlijk proberen ons wijs te maken dat, vanwege de oorlogsituatie, dit geen marteling is. Bullshit, dus. > Article 7 No circumstances whatsoever, whether a threat of war, a state of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked to justify enforced disappearances. En wat nu? Met alleen een onderzoek red je het niet. De regering laten vallen? haha. > Article 3 Each State shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent and terminate acts of enforced disappearance in any territory under its jurisdiction.Article 4 **1. All acts of enforced disappearance shall be offences under criminal law punishable by appropriate penalties which shall take into account their extreme seriousness. De betrokkenen en mijns inziens zelfs minister Kamp, moeten dus worden voorgedragen aan een Nederlandse rechter. Kamp beweert uiteraard van niets geweten te hebben. Maar juist dat is in dit geval zijn fout:> 3. An official up-to-date register of all persons deprived of their liberty shall be maintained in every place of detention. Additionally, each State shall take steps to maintain similar centralized registers.** Dat heeft Kamp dus nagelaten in dit geval!Een duidelijke zaak, a met al. Ik vrees echter dat de politiek er snel een waas van chaos en onduidelijkheid voor laat trekken. Zodat we door de mist de feiten niet meer zien en gaan geloven wat de Heren in Den Haag ons vertellen en willen laten geloven.

Over de auteur: Bèr Kessels is een ervaren webdeveloper met een grote passie voor techniek en Open Source. Een gouden combinatie om de techniek goed en efficiënt toe te passen. Volg @berkes op Mastodon. Of lees meer over Bèr.