"Rain or some other act of God"

[![US Senator Barack Obama campaigning in New Ham...](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Barack_Obama_in_New_Hampshire.jpg/202px-Barack_Obama_in_New_Hampshire.jpg)](http://commons.wikipedia.org/wiki/Image:Barack_Obama_in_New_Hampshire.jpg) Image via [Wikipedia](http://commons.wikipedia.org/wiki/Image:Barack_Obama_in_New_Hampshire.jpg)

“It used to be that only rain or some other act of God could delay the World Series, “But I guess network executives figured an Obama infomercial was close enough.” sneerde presidentskandidaat McCain naar de 30 minuten durende tv spot van Obama.Allemaal die campagneonzin zal me een rotzorg zijn, maar het stukje rain or some other act of God deed me even huiveren. Blijkbaar zijn er (redelijk ontwikkelde) plekken op de wereld, waar iemand die geloofd dat regen een “act of God” is en ondanks dat, kans maakt de leider van die plek te worden. Regen is geen gevolg van condensatie, maar een “handeling van God”. Wauw. Anno 2008! Een presidentskandidaat die geloofd dat regen door God gemaakt is! <fieldset class="zemanta-related"><legend class="zemanta-related-title">Related articles by Zemanta</legend>- Obama, the infomercial: A 30-minute pitch to America </fieldset><div style="margin-top: 10px; height: 15px;" class="zemanta-pixie">Reblog this post [with Zemanta]</div>

Over de auteur: Bèr Kessels is een ervaren webdeveloper met een grote passie voor techniek en Open Source. Een gouden combinatie om de techniek goed en efficiënt toe te passen. Volg @berkes op Mastodon. Of lees meer over Bèr.