Videobewaking in de trein

19-02-2009

19-02-2009, originally uploaded by Ber Kessels.

Videobewaking in de trein.

Een mooie sticker, die aangeeft dat in deze trein videobewaking plaatsheeft. Uiteraard onder het mom van “veiligheid”. En in het kader van overlastbetreiding in de trein ook best begrijpelijk.

Toch laat deze sticker mij met meer vragen zitten, dan ze beantwoord. • Ik ga er niet accoord mee, dat men mij filmt in de trein. Kan ik dan niet meer reizen met de NS (of Veolia, die ook videobewaking hebben)• Hoe kan ik, als bezorgde burger, nagaan dat u de regels omtrend vernietiging en toegang tot deze beelden in acht neemt? Wie houd u in de gaten?• Aan wie gaat u deze privacygevoelige informatie weggeven? En hoe garandeert u dat deze niet bij anderen terechtkomt?• Wie controleert de beelden en zijn deze personen door mij te vertrouwen? Hebben zij bijvoorbeeld enige screening ondergaan of is er anderszinds garantie dat deze personen netjes omgaan met deze gevoelige beelden?• Als ik instap in een trein met deze stickers, ga ik dan automatisch accoord met de door de NS gestelde voorwaarden met betrekking tot het opnemen van videobeelden in de trein?

Dit artikel verscheen op bler.webschuur.com. En is overgezet naar dit blog

in privacy18

Over de auteur: Bèr Kessels is een ervaren webdeveloper met een grote passie voor techniek en Open Source. Een gouden combinatie om de techniek goed en efficiënt toe te passen. Volg @berkes op Mastodon. Of lees meer over Bèr.