Lokale klokkenluiderssite Opennu is een farce

Vandaag releaste Michel Spekkers een “Lokale wikileaks”. Ik ben enorm voorstander van transparantie en van wat wikileaks doet. Ik kan het daarom alleen maar toejuichen als het voorbeeld van wikileaks gevolgd wordt en de beweging Decentraliseert. Dat maakt de beweging alleen maar sterker. Maar wat hier gereleased is, is verre van een wikileaks. Ik durf zelfs te stellen: een farce. Een klokkenluiders-outlet (wikileaks) staat of valt bij één zeer belangrijke voorwaarde: • Anonimiteit moet gegarandeerd zijn. Nu én in de toekomst.

Die garantie vereist weer drie belangrijke voorwaarden:• De organisatie moet juridisch zeer sterk opgezet zijn• De infrastructuur moet technisch zeer sterk opgezet zijn• De marketing en PR moet goed opgezet zijnDat eerste is mij zeer onduidelijk, dus ik kan er weinig meer over zeggen dan dat het een éénpersoonsactie lijkt te zijn die juridisch helemaal niets uitgewerkt heeft. De reden dat dit belangrijk is, is heel eenvoudig: als justitie met een dwangbevel de servers en administratie komt ophalen, moet dat tegengegaan kunnen worden. Het kán niet zo zijn dat bij de eerste de beste tegenslag alle gelekte informatie in handen van het OM komt. Dat is geen garantie tot anonimiteit, dat is slechts een aardig probeersel.

Het tweede is mij wél duidelijk. Dat is gewoon enorm slecht. Technisch mist er enorm veel. Een klein onderzoekje leverde met het volgende op: De domeinnaam opennu.nl is beheerd door domein-direct.nl, onderdeel van web-direct. De server staat bij flexwebhosting, en lijkt op zijn beurt weer onderverhuurd aan ingento, die in eerste instantie niet ingeschreven lijkt te zijn bij de KvK. Op deze server draaien, volgens een korte analyse minstens dertien andere sites.

Ik ken die bedrijven niet, kan er zo snel even geen verdere informatie over vinden, maar dat geeft ook niet. Belangrijk is het simpele feit dat door jou gelekte data in het beste geval op een shared omgeving van een keten goedwillige bedrijven terecht komt. Slechts één van deze bedrijven hoeft een overheid een goede reden te geven om de servers in beslag te nemen, en jou gelekte informatie, inclusief je IP-adres enzovoort, komt precies daar terecht waar je dat niet wilt hebben.

Een zo mogelijk nóg belangrijkere duiding dat deze zeer waarschijnlijk goedwillende mijnheer Spekkers zijn zaken niet voorelkaar heeft en jou anonimiteit absoluut niet kan garanderen, is het gebrek aan https, een veilige verbinding om over te uploaden. Het certificaat is ongeldig, de https site bestaat überhaupt niet, en de mogelijkheid om hierover te uploaden dus ook niet. Zoals het nu staat, kan (en zal) iedereen op je netwerk en iedereen tussen jou en opennu.nl gewoon meelezen met wat je stuurt. Zelfs als je versleutelde bestandemeern stuurt, kan je IP adres, het gegeven dát jet iets naar opennu stuurt en alle bijbehorende data gewoon afgeluisterd worden. En zover ik weet gebeurt dit ook in iedere (middel)grote organisatie die haar netwerk een beetje beveiligd. Dus vanaf je werk dat ene PDFje uploaden, zorgt bijna direct dat je door de mand valt bij deze opzet. En vanaf thuis, kan nog iedereen tussen jou en opennu afluisteren. ziggo heeft gewoon logs waarin mensen kunnen nalezen dat jij een PDF stuurde in de nacht van N op M. Nee, zoals Spekkers het nu heeft opgezet is het hoogstends een goedwillend, maar erg naïef gebeuren. Een snel aangemaakt hotmail-accountje op naam van Piet Snot, kerkstraat 12, ons dorp, bied nog meer garanties.

En daarmee eerder een bedreiging voor de wikileaks beweging dan een toevoeging. Ik moet er niet aan denken dat het bijna onontkoombare ontslag van een Nederlandse ambtenaar, na lekken via opennu breed uitgemeten wordt in de pers. Dat doet de wikileaks beweging alleen maar onbetrouwbaar overkomen.

Dit artikel verscheen op bler.webschuur.com. En is overgezet naar dit blog

in wikileaks1 politics36

Over de auteur: Bèr Kessels is een ervaren webdeveloper met een grote passie voor techniek en Open Source. Een gouden combinatie om de techniek goed en efficiënt toe te passen. Volg @berkes op Mastodon. Of lees meer over Bèr.