Enkele goede reacties op mijn stelling "Drupal verkeerde keus voor overheidssites" uitgelicht

Behalve de vele reacties zonder enige onderbouwing, of zelfs enkele ad-hominem drogredenen, kreeg mijn http://webwereld.nl/opinie/106086/drupal-verkeerde-keus-voor-overheidssites--opinie-.html artikel op webwereld ook een paar heel goede argumenten.

De meerderheid, was, tegen verwachting, positief. Tegen verwachting, omdat olifanten in porseleinkasten meestal weggejaagd worden :).

De enige inhoudelijke reactie waar ik niet meteen een antwoord op heb, is van MexMast op Maandag 21 Maart 2011 17:07 (helaas kan ik niet direct linken naar webwereld reacties, dus even zelf zoeken.) > mja lijkt mij een gevaarlijke veralgemening [zie hieronder, BK], als wanhoopsargument. dat het om veel geld gaat veranderd weinig aan het geheel. Tuurlijk kom je er niet door je neef 50 euro te geven voor een zondagje werk.

Je zegt letterlijk dat alle overheids websites die drupal gebruiken de verkeerde keuze hebben gemaakt. En dat is vrees ik, uw persoonlijke voorkeur ten spijt, manifest onjuist.

De voorbeelden van overheids websites die op drupal draaien zijn veelvuldig aanwezig, tenzij je een paar voorbeelden kan aanhalen van drupal websites en vergelijkbare websites waar de drupal variant veel duurder uitdraaide qua total cost of ownership of functionaliteit. Ik betwijfel het ten zeerste.

Dat ik letterlijk zeg dat alle overheids websites die Drupal gebruiken een verkeerde keus maakten is niet waar. Ik insinueer dat wél, maar blijf telkens terugkomen op “grote Drupalprojecten”. Mijn oorspronkelijke titel was ook Er zijn betere alternatieven voor Drupal. De Webwereld redactie heeft dat wat aangescherpt; omdat ik dat toch in het artikel zélf goed onderbouw en nuanceer.

Ik zeg zeker niet dat overheden verre van Drupal moeten blijven. Ik herhaal: voor veel grote Drupalprojecten kan beter een andere omgeving worden gekozen. Wat ik verder onderbouw.

Dat er daarmee dus ook veel overheids-website successvol op Drupal draaien is eenvoudig bewezen en herhaaldelijk aangekaart in reacties. Deze reacties hebben het artikel selectief gelezen, of eenvoudigweg niet gelezen. Want dan hadden ze zeker begrepen dat ik nergens beweer dat ieder overheidsproject bij Drupal vandaan moet blijven. Maar dat ik stel dat grote, bouw-intensieve projecten beter af zijn met andere omgevingen dan Drupal. Deze nuance kan ik schijnbaar niet vaak genoeg herhalen.

De veralgemening slaat op mijn eerdere reactie:

Helaas zijn dit soort projecten altijd voor het grootste deel “ontwikkel”-klussen. Minstends de helft van het budget gaat op aan development. En zelden hebben deze klussen budgetten met minder dan vier nullen.

En dat is veel te kort door de bocht en verdient verdieping.

Ik heb heel veel offertes gezien en geëvalueerd. Het merendeel Drupalprojecten. Ik ken geen project waarin het geöffreerde bedrag voor development onder de 80% komt of kwam. Het dichtbij komt een offerte waarbij het gevraagde bedrijf ook alle TO en FO’s moest schrijven, de designs moest opleveren en mee-deed met de brainstorms. Daarbij was het opstartbedrag zó substantieel dat het ontwikkelbudget slechts 60% van het geheel uitmaakte uiteindelijk. Een project om een site te bouwen, zal altijd een substantieel bedrag voor het bouwen van de site bevatten. Wanneer in een web-project van twee ton slechts vijfduizend Euro vrijgemaakt is voor het bouwen van de site (97,5% overhead) is er iets grondig mis met het project, en maakt de gekozen techniek inderdaad niet uit.

Voor de tweede kamer staat een vacature online waarin een Drupalontwikkelaar gevraagd wordt. Een duidelijkere hint dat er in dit specifieke project ontwikkeld gaat worden kan ik niet bedenken.

Ik kan vertrouwelijke informatie niet vrijgeven (en wil dat ook niet) maar het voldoet om te zeggen dat het budget voor deze tweedekamer-site “groot” is. Openbare informatie over andere gemeenteprojecten met Drupal laten allemaal zien dat daarin honderden uren is ontwikkeld.

Overheden en gemeentes hebben inderdaad met veel meer te maken dan een klein ontwikkelklusje:

@berkes The issues you mention could be about any cms/fw package. Imho most problems with governments sites lie in OSI-layer 8: politics

Maar ook met veel complexe omgevingen. Met legacy-databases, ingewikkelde koppelingen, single sign-on, elder of eerder geïmplementeerde diensten enzovoort:

Krishna Kurvers@berkes @bertboerland binnen mijn sector worden diverse open source #CMS overwogen. past niet bij deze tijd van #nora en #sga. Mijn meningKrishna Kurvers@berkes #OSS voorstander van, maar #CMS is achterhaalt. Werkt niet goed bij gekoppelde overheden met modulaire bouw en hergebruik data.

Nogmaals: hiermee is niet gezegd dat automatisch alle overheidsprojecten hiermee te maken hebben. Overheden zetten ook regelmatig tijdelijke, kleine of ingekapselde sites in. Voor wijkinformatie, evenementen, PR, acties, bouwprojecten enzovoort. In dit soort projecten kan veel vaker wel dan niet, een CMS ideaal ingezet worden. Voor de site van het bouwproject naast mijn deur, bijvoorbeeld, is een CMS misschien zelfs al te groot en complex. Laat staan dat een raamwerk daar efficient ingezet kon worden.

Kortom: eenieder die roept dat ik specs moet kennen, of dat een overheidsproject meer is dan ontwikkeling alleen, vraag ik te reageren. Geef me voorbeelden, indicaties, projecten en sites waarbij:

  • Er niet, of minimaal ontwikkeld is. Waar Drupal als eenvoudige blokkendoos is ingezet, met een leuk theme erbij en misschien een enkel custom module-tje. Kortom: dat Drupal is ingezet in een project waar het optimaal voor is. En of het totale budget hiervoor minder dan 4 nullen had.
  • Het ontwikkelen, optuigen, migreren en ander development-werk uiteindelijk minder dan 30% van het totale budget opneemt. Waar het, als geheel, om een groot project ging, maar het inzetten van Drupal slechts een klein onderdeeltje is. Waarbij binnen een “groot” project dus toch nauwelijks ontwikkeld is.

Voor die projecten zou inderdaad van de buitenkant lijken dat Drupal niet het goede systeem is, want teveel ontwikkeling. Maar zal bij nader inzien Drupal toch zeer geschikt blijken.

Voor alle andere projecten is het veilig om heel kort door de bocht te stellen dat ze “Substantiële ontwikkeltijd en -budget” vergden. Dus dat het ontwikkelen een groot onderdeel was. Dus dat de keuze van het onderliggende ontwikkelplatform belangrijk is.

Ik heb namelijk, niet verbazend, geen enkele reactie gehad die het tegendeel beweerde van mijn stelling dat Drupal voor development niet optimaal is en dat daar veel betere omgevingen voor zijn, zoals frameworks. Dat is niet verbazend, omdat zelfs de meest verstokte Drupal-gelovers ook inzien dat een CMS hierin niet sterk is. Dat dat ook helemaal niet erg is: een CMS heeft immers niet tot doel een ontwikkelplatform te zijn.

Ik hoop te horen van alle mensen die het niet eens zijn met mijn stelling, en voorbeelden of argumenten aandragen waarbij overheidssites wel degelijk gebaat zijn bij een “kant-en-klaar” product als Drupal, en met een ontwikkelomgeving slechter af zijn.

Over de auteur: Bèr Kessels is een ervaren webdeveloper met een grote passie voor techniek en Open Source. Een gouden combinatie om de techniek goed en efficiënt toe te passen. Volg @berkes op Mastodon. Of lees meer over Bèr.